BelX-skolen

BelX-skolen

Velkommen til BelX-skolen, som er en skole i sin vorden

NB: Siden er under ombygning

 

 

Skoletanken er opstået i en kreds af mennesker, som sætter den konstruktive og belivende samtaleform meget højt.

 

Aktuelt:

Efter i fire år at have virket som aftenskole under folkeoplysningsloven, er vi nu ved at overgå til at være en 100 procent uafhængig skole med disse formål:

 

1) Forberede en belivende børnehave.

2) Forberede en belivende skole.

 

Interesserede bedes henvende sig til

 

Lisa von Schmalensee på 22613377 eller på lvsm@strandagergaard.dk

 

 

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus